• UD Trucks ra mắt xe tải số tự động, bán tại Việt Nam.

  • Xe tải UD Croner - xe tải hạng trung

Top