• UD Trucks ra mắt xe tải số tự động, bán tại Việt Nam.

Top